Извидничката програма е збир на тоа ШТО младите луѓе го работат во извидништвото (активностите), КАКО го изведуваат тоа (Извидничкиот метод), и причината ЗОШТО го прават тоа (ЦЕЛТА). *** Тематски годишен календар за 2020 (превземи) *** Дополнителни активности за тематските месеци за 2019 (превземи) Оваа дефиниција превземена од WOSM, покажува јасно дека извидничката програма е многу повеќе …

Read More »