Сојуз на извидници на македонија

Раководство

Старешина на сим

Старешинство на СИМ

Генерален секретар на сим

Комесари на сим

Александра Стојаноска

КОМЕСАР ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

Благојче Секулоски

КОМЕСАР ЗА ОБУКА НА КАДРИ

Елисавета Лукановска

КОМЕСАР ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ РАБОТИ

Срна Мајсторовиќ

КОМЕСАР ЗА ПРОГРАМА