Сојуз на извидници на македонија

Раководство

Старешина на сим

Старешинство на СИМ

Генерален секретар на сим

Комесари на сим