Млади агенти на промена

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ за опрема за кампување

Повикот е отворен на 29 мај 2023 и трае до 26 јуни 2023 За потребите на проектот “Млади агенти на промената”, финансиран од Европската Унија преку ИПА Програма за граѓанско општество и програма за медиуми 2020, , EuropeAid/171333/DD/ACT/MK, Поддршка на граѓански младински иницијативи, активизам и волонтерство во локалните заедници во Република Северна Македонија, комсијата за …

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ за опрема за кампување Read More »

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ понуди За услуги за набавка и испорака на храна

Повикот е отворен на 3.5.2023 и трае до 10.6.2023 За потребите на проектот “Млади агенти на промената”, финансиран од Европската Унија преку ИПА Програма за граѓанско општество и програма за медиуми 2020, , EuropeAid/171333/DD/ACT/MK, Поддршка на граѓански младински иницијативи, активизам и волонтерство во локалните заедници во Република Северна Македонија, комсијата за набавки при Сојуз на …

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ понуди За услуги за набавка и испорака на храна Read More »

Повик за финансиска поддршка на младински иницијативи / акции // Call for financial support of youth initiatives / actions

Центар за Интеркултурен Дијалог, Сојуз на извидници на Македонија и Центар за истражувања и анализи НОВУС во име на проектот „Младите – агенти на променaтa“ финансиран од Европската Унија, објавува Повик за поднесување апликации за финансиска поддршка за младински иницијативи/акции со фокус на волонтерство и активизам кај младите во Република Северна Македонија. Повикот е отворен од …

Повик за финансиска поддршка на младински иницијативи / акции // Call for financial support of youth initiatives / actions Read More »

ПОВИК ЗА Проектен асистент во рамки на проектот „Млади – Агенти на промена“

Сојуз на извидници на Македонија има потреба од Проектен асистент во рамки напроектот „Млади – Агенти на промена“. Проектниот асистент ќе биде ангажиран 100% одвремето од целосното работно време. Повикот е отворен на 1.2.2023г. и трае до 15.2.2023г. За проектот:„Млади – агенти на промени’’ претставува акција која е дизајнирана да поддржи граѓанскимладински иницијативи преку активизам …

ПОВИК ЗА Проектен асистент во рамки на проектот „Млади – Агенти на промена“ Read More »

Тренинг курс за обука за наставници за младински активизам и волонтеризам за пристап на ниво на заедницата

Во ноември 2022 година во Берово беше организиран курс за наставници за младински активизам и волонтеризам за информирање на ниво на заедницата. Учествуваа 43 наставници од средните училишта од Куманово, Скопје и Струмица и преку интерактивни активности научија многу за стратегиите што се користат за ангажирање на младите луѓе и мотивирање да бидат активни граѓани …

Тренинг курс за обука за наставници за младински активизам и волонтеризам за пристап на ниво на заедницата Read More »

камп – Млади агенти на промена Академија

Од 15-ти до 22-ри август Сојузот на извидници на Македонија во партнерство со Центарот за интеркултурен дијалог и Центарот за истражување и анализа НОВУС организираше тренинг камп академија за средношколци за волонтеризам и активизам „Youth Changemakers Academy“ во Извиднички центар, Охрид. На тренинг кампот учествуваа 88 средношколци од целата држава. Програмата опфати различни образовни пакети, …

камп – Млади агенти на промена Академија Read More »

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ бр. 2021/430-647-1/1 – СИМ

За потребите на проектот “Млади агенти на промената”, финансиран од Европската Унијапреку ИПА Програма за граѓанско општество и програма за медиуми 2020, ,EuropeAid/171333/DD/ACT/MK, Поддршка на граѓански младински иницијативи, активизам иволонтерство во локалните заедници во Република Северна Македонија, комсијата за набавкипри Сојуз на извидници на Македонија објавува:ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ бр. 2021/430-647-1/1 – СИМ За …

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ бр. 2021/430-647-1/1 – СИМ Read More »

Youth Agents of Change

Project dates: 01.03.2022 – 31.08.2024 Coordinator: Center for intercultural dialogue Partners: Scout Association of Macedonia Center for research and analysis NOVUS Short summary: Youth initiatives, activism and volunteering are one of the key prerequisites for improving the local governance and strengthening all-inclusive and direct involvement of the citizens on local level. Target group: youth from 15 to …

Youth Agents of Change Read More »

Повик за вработување на проектен координатор

Повикот е отворен од 1.2.2022 до 15.2.2022 Сојуз на извидници на Македонија има потреба од Проектен Координатор во рамки напроектот „Млади – Агенти на промена“. Проектниот координатор ќе биде ангажиран80% од времето од целосното работно време. За проектот:„Млади – агенти на промени’’ претставува акција која е дизајнирана да поддржиграѓански младински иницијативи преку активизам и волонтерство …

Повик за вработување на проектен координатор Read More »