Тренинг курс за обука за наставници за младински активизам и волонтеризам за пристап на ниво на заедницата

Во ноември 2022 година во Берово беше организиран курс за наставници за младински активизам и волонтеризам за информирање на ниво на заедницата. Учествуваа 43 наставници од средните училишта од Куманово, Скопје и Струмица и преку интерактивни активности научија многу за стратегиите што се користат за ангажирање на младите луѓе и мотивирање да бидат активни граѓани и да прават промени во нивните локални заедници. Учесниците кои присуствуваа на овој тренинг курс научија за сите начини за развивање и зајакнување на нивните вештини за дејствување во рамките на нивната заедница и подигање на свеста за важноста на младинскиот активизам и волонтерството. Учесниците исто така беа поучени како да воспостават програми за младински активизам користејќи неформални начини на образование. Една од главните цели на курсот за обука беше да им даде на наставниците од средните училишта лесни совети и трикови за примена и да им помогне да бидат добри ментори за своите ученици со користење на стратегии за да им се помогне на учениците да идентификуваат прашања за кои се страсни и како да ја претворат таа страст во активизам. . Други резултати кон кои имаше за цел проектот беа да се воспостави механизам кој ќе го олесни процесот на правење промени и ќе даде можност за соработка помеѓу младите активисти/волонтери и општините и локалните власти.

Учесниците имаа можност да разговараат многу за темите поврзани со младинскиот активизам и волонтерството, да ги споделат своите искуства и размислувања, да направат планови и да споделат идеи за сите начини и стратегии што ќе ги спроведат во нивните локални заедници за да ги мотивираат високите учениците да станат активисти кои прават иницијативи и ги носат посакуваните промени. Силната мотивација и подготвеноста на наставниците да придонесат со своето искуство во подготовката за работа со учениците на дизајнирање проекти кои се однесуваат на младинските прашања во нивните локални заедници беше навистина извонредна.

Една од учесниците ни го сподели своето искуство: „Преку тренинг курсот добив потврда за рамката и чекорите/фазите – при примена и реализација на проектните активности, нови сознанија за реализација, важноста на менторот и менторството во областа на младински активизам“.

*Обуката беше организирана во рамките на проектот „Млади – агенти на промени“, финансиран од Европската Унија и имплементиран од Центарот за меѓукултурен дијалог во партнерство со Сојузот на извидници на Македонија и Центарот за истражување и анализа НОВУС од Струмица.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *