Тринационален камп 2022 – Jambville

Оваа година ја зајакнавме соработката со извидниците од Франција и Германија со остварување на втората фаза од тринационалниот проект овој пат во Жамбвил, Франција. Во рамките на тринационалниот проект Hallo / Salut / Zdravo Europe беше организиран меѓународен камп во периодот од 6-ти до 14-ти август 2022. Кампот претставува втоа фаза од проектот и беше одржан во извидничкиот центар Жамбвил, Германија. Секоја земја имаше по двајца водачи одговорни за организацијата, програмата и логистиката потребна за кампот, дел од ова беше спроведено онлајн и дел во живо во Париз. Соработката продолжува и во 2023 со третата фаза од тринационалниот проект Hallo/Salut/ Zdravo Europe кој ќе се одржи за време на смотрата во Крушево.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *